Klimmen: het begin deel 2

Related Videos

Krachten op je Standschlinge
Oefening: Klimmen met 1 arm
Zekeren met een Reverso
Voorbeeld: Indraaien